'; } else { $classtabel_n=''; $classbladwijzer_n=' style="font-family: Verdana, Arial, MS Sans Serif, Verdana, Garamond; font-size: 11px; color: #00587C;font-weight: normal; text-decoration: none;"'; $classtekst_n=''; } if($fout=="telefoon") { $classtabel_t='bgcolor="#FF0000"'; $classbladwijzer_t=' style="font-family: Verdana, Arial, MS Sans Serif, Verdana, Garamond; font-size: 11px; color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-decoration: none;"'; $classtekst_t=''; } else { $classtabel_t=''; $classbladwijzer_t=' style="font-family: Verdana, Arial, MS Sans Serif, Verdana, Garamond; font-size: 11px; color: #00587C;font-weight: normal; text-decoration: none;"'; $classtekst_t=''; } if($fout=="email") { $classtabel_e='bgcolor="#FF0000"'; $classbladwijzer_e=' style="font-family: Verdana, Arial, MS Sans Serif, Verdana, Garamond; font-size: 11px; color: #FFFFFF; font-weight: bold; text-decoration: none;"'; $classtekst_e=''; } else { $classtabel_e=''; $classbladwijzer_e=' style="font-family: Verdana, Arial, MS Sans Serif, Verdana, Garamond; font-size: 11px; color: #00587C;font-weight: normal; text-decoration: none;"'; $classtekst_e=''; } ?> '; echo 'Om uw bestelling correct te kunnen werken hebben wij uw naam nodig.'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo ''; } elseif(!ereg("^[0-9]{10}$",$telefoon)) { echo '
'; echo 'Om uw bestelling correct te kunnen werken hebben wij uw correcte, 10-cijferige telefoonnummer nodig, zonder streepje (min-teken -).'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo '
'; } elseif(!ereg("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)*$",$email)) { echo '
'; echo 'Om uw bestelling correct te kunnen werken hebben wij een correct e-mail adres nodig.'; echo '
'; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo '
'; echo '
'; } else { echo '
Gegevens domein en website
Domeinnaam'.$domeinnaam.' ('.$domeinactie.') 
Pakket'.$pakket.' 
Heeft klant al een website?'.$website_in_bezit.' '.$huidig_domein.' 
Gewenst is'.$situatie.' 
Geschat aantal pagina\'s'.$aantalpagina.' 
Functionaliteiten'.$funct1.' / '.$funct2.' / '.$funct3.' / '.$funct4.' / '.$funct5.' 
Aanvullingen'.$website_extra.' 
Overige gegevens
Aanvrager'.$geslacht.' '.$naam_aanvrager.' 
Bedrijf'.$bedrijf_aanvrager.' 
Adres'.$adres.' 
Postcode'.$postcode.' 
Plaats'.$plaats.' 
Factuur adres'.$adres_f.' 
Factuur postcode'.$postcode_f.' 
Factuur plaats'.$plaats_f.' 
Telefoon'.$telefoon.' 
Telefoon 2'.$telefoon2.' 
Mobiel'.$mobiel.' 
Fax'.$fax.' 
E-mail'.$email.' 
Vereniging of stichting?'.$vereniging.' 
Aanvullingen'.$aanvullingen.' 
'; ?> U heeft nu 2 opties, verzenden of verbeteren. Als u verzend gaat u akkoord met onze voorwaarden. '; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; ?>
\n"; $email_header .= "Reply-To: ".$email."\n"; $email_header .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(). "\n"; $email_header .= "X-Sender-IP: $REMOTE_ADDR\n"; mail($email_naar,$email_onderwerp,$email_inhoud,$email_header); if($geslacht=="dhr"){$aanhef="heer";} if($geslacht=="mw"){$aanhef="mevrouw";} $email_naar_2 = ''.$email.'' ; $email_onderwerp_2 = 'Uw bestelling bij Internetvention'; $email_inhoud_2 = 'Geachte '.$aanhef .' '.$naam_aanvrager.', Hartelijk dank voor uw keuze voor Internetvention om uw domein te bestellen en/of te hosten. Ter controle en bevestiging geven wij alvast hier nog eens uw bestelling, zodat u deze kunt controleren op juistheid van uw gegevens. Domein & website gegevens Domeinnaam: '.$domeinnaam.' ('.$domeinactie.') Pakket : '.$pakket.' Heeft klant al een website? : '.$website_in_bezit.' '.$huidig_domein.' Gewenst is : '.$situatie.' Geschat aantal pagina\'s : '.$aantalpagina.' Functionaliteiten : '.$funct1.' / '.$funct2.' / '.$funct3.' / '.$funct4.' / '.$funct5.' Aanvullingen : '.$website_extra.' Overige gegevens Aanvrager : '.$geslacht.' '.$naam_aanvrager.' Bedrijf : '.$bedrijf_aanvrager.' Adres : '.$adres.' Postcode : '.$postcode.' Plaats : '.$plaats.' Factuur adres : '.$adres_f.' Factuur postcode : '.$postcode_f.' Factuur plaats : '.$plaats_f.' Telefoon : '.$telefoon.' Telefoon 2 : '.$telefoon2.' Mobiel : '.$mobiel.' Fax : '.$fax.' E-mail : '.$email.' Vereniging of stichting? : '.$vereniging.' Aanvullingen : '.$aanvullingen.' Indien deze akkoord zijn dient u deze te ondertekenen en te sturen of faxen naar Internetvention. Daarna nemen wij z.s.m. contact met u op over uw bestelling die u heeft geplaatst via internet. Met vriendelijke groeten, Internetvention Postbus 5052 1410 AB Naarden Tel: 035 6951850 Fax: 035 6951808 GSM: 06 51177243 NB: Indien u geen bestelling heeft gedaan en deze mail u wordt verzonden vragen wij u vriendelijk deze mail retour te zenden aan info@internetvention.nl met de bemerking "onbekend". '; $email_header_2 = "From: Internetvention accountbeheer\n"; $email_header_2 .= "Reply-To: Internetvention accountbeheer\n"; $email_header_2 .= "X-Mailer: PHP/" . phpversion(). "\n"; $email_header_2 .= "X-Sender-IP: $REMOTE_ADDR\n"; mail($email_naar_2,$email_onderwerp_2,$email_inhoud_2,$email_header_2); echo 'De bestelling is naar ons verzonden en zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in ons product.

Klikt u hier om terug te gaan naar de startpagina.'; } else{ ?>

Bestellen :

Om uw bestelling te kunnen verwerken verzoeken wij u het volgende formulier volledig in te vullen.
Gegevens domein
Domeinnaam>
Status domein meer info>nieuw / >verhuizen
Pakket meer info
Gegevens website
Heeft u op dit moment een website >nee / >ja, op domein >
Welke situatie is van toepassing? Gewenst is:
Geschat aantal pagina's:
Functionaliteit(en):
> e-mail formulier
> gastenboek
> winkel
> content-management
> database onderdelen
Eventuele aanvullende opmerkingen
Adresgegevens aanvrager
> name="foutnaam">Naam>> dhr. / > mevr. *>
Namens bedrijf meer info>
Straatnaam + huisnr.>
Postcode en plaats>
Factuuradres zelfde als bovenstaande gegevens
Straatnaam + huisnr. >
Postcode en plaats >
Overige gegevens
> name="fouttelefoon">Telefoon>*>
Telefoon 2>
Faxnummer>
Mobiel nummer>
> name="foutemail">E-mail>*>
Is uw bedrijf een vereniging of stichting?> nee / > ja
Aanvullingen
Klaar? Als u voor 'Verzenden' kiest krijgt u eerst ter controle een overzicht te zien, daarna kunt u de bestelling definitief verzenden. Velden met een * zijn verplicht.